Abonnement incasso

 

Abonnement incasso

500,- 

 • Jaarlijkse incassoscan;  
 • Incassostickers;
 • Behandeling debiteuren bij GCA-Incasso:
  Alle debiteuren die na 21 dagen na verloop van de betalingstermijn niet hebben voldaan, worden bij GCA-Incasso ondergebracht. 
  GCA-Incasso verstuurt vervolgens een klantvriendelijke brief, waarbij alsnog de mogelijkheid wordt geboden om zonder verdere
  kosten en/of rente over te gaan tot betaling. Bij succesvolle incassering, wordt een bedrag in rekening gebracht conform 
  bovenstaande staffel, berekend over de hoofdsom.

Indien een gerechtelijke incassoprocedure noodzakelijk is, wordt de verschuldigde vergoeding berekend over de hoofdsom inclusief rente. Abonnementskosten per jaar.

Abonnement incasso + Recht Direct-abonnement
400,-

Bij het hebben van een Recht Direct-abonnement, ontvangt u 20% korting op het incasso-abonnement.
De incasso-scan en de bedrijfsscan van Recht Direct worden gecombineerd en vullen elkaar aan. Abonnementskosten per jaar.

Reiskosten
90,-

Eventuele reiskosten tegen een gereduceerd uurtarief

Er wordt eenmaal schriftelijk en eventueel telefonisch contact gezocht met de debiteur. Als dit geen resultaat oplevert, gaat GCA-Incasso over tot het nemen van rechtsmaatregelen. Er kan beslag worden gelegd, een procedure worden gestart of faillissement worden aangevraagd. Indien er wordt overgegaan tot beslaglegging en het opstarten van een procedure, wordt bij een gunstig vonnis de deurwaarder ingeschakeld om het vonnis te laten betekenen met bevel tot betaling en het vonnis ten uitvoer te laten leggen.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Externe kosten worden direct doorbelast. Buitengerechtelijke kosten komen aan GCA-Incasso toe. Deze strekken wel in mindering op het verschuldigde opstarttarief en het tarief bedoeld, zoals in de hiervoor genoemde staffel. Ook de proceskostenveroordelingen komen volledig aan GCA-Incasso toe, met uitzondering van toegewezen verschotten.