Buitengerechtelijke procedure

Het schema hieronder geeft weer hoe een incassozaak bij GCA-Incasso verloopt, zolang er nog geen gerechtelijke procedure is gestart. De genoemde termijnen geven een indicatie hoe lang dit voortraject ongeveer duurt en binnen welke termijn wij acties ondernemen.

 

verloop buitengerechtelijke procedure.jpg