Kosten GCA-Incasso

Losse incasso (eenmalig gebruikmaken van de incassomogelijkheden van GCA-Incasso)

250,-

Onbetwiste Incasso 
Vaste prijs voor een onbetwiste Incasso. Kosten werkzaamheden berekend over de geincasseerde hoofsom, inclusief rente:

  1. Over de eerste € 25.000,00: 10 procent
  2. Over het meerdere tot € 50.000,00: 8 procent
  3. Over het meerdere tot € 100.000,00: 6 procent
  4. Over het meerdere: 4 procent
150,- Bedrag per uur voor een betwiste incasso 
150,- Vaste pris voor verzoek tot beslaglegging of een faillissementsverzoek
90,- Eventuele reiskosten tegen een gereduceerd uurtarief 
Abonnement incasso
500,-
  • Jaarlijke incassoscan; 
  • Incassostickers; 
  • Behandeling debiteuren bij GCA-Incasso:

Alle debiteuren die na 21 dagen na verloop van de betalingstermijn niet hebben voldaan, worden bij GCA-Incasso ondergebracht. GCA-Incasso verstuurt vervolgens een klantvriendelijke brief, waarbij alsnog de mogelijkheid wordt geboden om zonder verdere kosten en/of rente over te gaan tot betaling. Bij succesvolle incassering, wordt een bedrag in rekening gebracht conform bovenstaande staffel (zie onbetwiste incasso), berekend over de hoofdsom.

Indien een gerechtelijke incassoprocedure noodzakelijk is, wordt de verschuldigde vergoeding berekend over de hoofdsom inclusief rente. Abonnementskosten per jaar.

400,-

Abonnement incasso met Recht Direct-abonnement
Bij het hebben van een Recht Direct abonnement, ontvangt u 20% korting op het incasso-abonnement. De incasso-scan en de bedrijfsscan van Recht Direct worden gecombineerd en vullen elkaar aan. Abonnementskosten per jaar.

90,- Eventuele reiskosten tegen een gereduceerd uurtarief

Externe Kosten 

Het doel van GCA-Incasso is om ook alle bijkomende kosten bij de debiteur neer te leggen. Een globaal overzicht van de (externe) kosten, wordt hierbij gegeven:

Kosten opvragen informatie bij de Kamer van Koophandel
7,50 Uittreksel KvK digitaal 
15,- Uittreksel KvK papier gewaarmerkt
Eventueel kosten verhaalsrecherche
450,-  
Beslag leggen
619,- Griffierecht 
150,- Kosten deurwaarder: sterk wisselend, afhankelijk van soort beslag
64,95 Overbetekening dagvaarding/vonnis (van toepassing bij derdenbeslag)
Dagvaarden
  Griffierecht: is afhankelijk van de hoogte van de vordering:
471,- Niet meer dan € 12.500,00 in hoofdsom
941,- Hoofdsom € 12.500,01 - € 25.000,00
1.929,- Hoofdsom € 25.000,01 - € 100.00,00
77,75 Kosten deurwaarder: betekening dagvaarding
Faillissementsaanvraag
619,- Griffierecht
61,51 Kosten deurwaarder: oproeping door deurwaarder
15,- Uittreksel KvK papier gewaarmerkt
10,- Leges GBA-uittreksel (vanaf prijs)
Kosten in verband met tenuitvoerlegging van een vonnis (executie)
74,83 Kosten deurwaarder (eventueel verdere deurwaarderkosten bij beslag)

Alle prijzen zijn exclusief btw. Externe kosten worden direct doorbelast.