Losse incasso

Eenmalig gebruikmaken van de incassomogelijkheden van GCA-Incasso.

Onbetwiste incasso
250,-

Vaste prijs voor een onbetwiste Incasso. Kosten werkzaamheden berekend over de geïncasseerde hoofdsom, inclusief rente: 

  1. Over de eerste € 25.000,00: 10 procent
  2. Over het meerdere tot € 50.000,00: 8 procent
  3. Over het meerdere tot € 100.000,00: 6 procent
  4. Over het meerdere: 4 procent
Betwiste incasso
175,- Bedrag per uur
Verzoek tot beslaglegging of faillissementsverzoek
150,-

Vaste prijs

Reiskosten
90,-

eventuele reiskosten tegen een gereduceerd tarief

Er wordt eenmaal schriftelijk en eventueel telefonisch contact gezocht met de debiteur. Als dit geen resultaat oplevert, gaat GCA-Incasso over tot het nemen van rechtsmaatregelen. Er kan beslag worden gelegd, een procedure worden gestart of faillissement worden aangevraagd. Indien er wordt overgegaan tot beslaglegging en het opstarten van een procedure, wordt bij een gunstig vonnis de deurwaarder ingeschakeld om het vonnis te laten betekenen met bevel tot betaling en het vonnis ten uitvoer te laten
leggen.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Externe kosten worden direct doorbelast. Buitengerechtelijke kosten komen aan GCA-Incasso toe. Deze strekken wel in mindering op het verschuldigde opstarttarief en het tarief bedoeld zoals in de hiervoor genoemde staffel. Ook de proceskostenveroordelingen komen volledig aan GCA-Incasso toe, met uitzondering van toegewezen verschotten.