A 17 december 2013

Aanmaning ontvangen? Check de incassokosten!

De problematiek rondom het vorderen van incassokosten is weer volop in het nieuws. Het VCMB heeft op 5 november 2013 een rapport gepresenteerd waarin onderzoek is gedaan naar de misstanden bij aanmaningen. Het blijkt dat er naast de incassokosten nog steeds allerlei andere kosten in rekening worden gebracht die op grond van de wet verboden zijn. Denk daarbij aan: administratiekosten, kantoorkosten en aanmaningskosten.  Dit ondanks het feit dat de wetgeving vorig jaar is aangepast om consumenten en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten. Daarom wordt hier de nieuwe regelgeving, in werking getreden op 1 juli 2012, nogmaals kort uiteengezet.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
Het doel hiervan is om rechtszekerheid te bieden over de hoogte van vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en het voorkomen van conflicten daarover. Om dit te bereiken is een wettelijke normering vastgesteld over de hoogte van de incassovergoeding. De hoogte van de vergoeding voor incassokosten wordt berekend via een percentage over de hoofdsom. Daarvoor worden verschillende percentages gehanteerd die gekoppeld zijn aan de hoogte van een bepaald bedrag.

Staffel voor berekening hoogte buitengerechtelijke incassokosten

 Hoofdsom tot en met  Toepasselijk percentage  Maximum
 € 2.500,00  15% over de hoofdsom  € 375,00 (min. € 40,--)
 € 5.000,00  € 375,00 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00)  € 625,00
 € 10.000,00  € 625,00 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00)  € 875,00
 € 200.000,00  € 875,00 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00)   € 2.775,00
 Boven de € 200.000,00  € 2.775,00 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,00)   € 6.775,00

   
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen volgens de hierboven weergegeven staffel minimaal € 40,00  en kunnen afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom oplopen tot maximaal €  6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten mogen pas in rekening worden gebracht nadat aan de consument een aanmaning tot betaling is verstuurd en betaling binnen de daarin gestelde periode is uitgebleven.
NB: Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan bij overeenkomst van de wettelijke normering van de incassokosten worden afgeweken. Zijn er over de incassokosten geen afspraken gemaakt, dan is de wettelijke regeling over de incassokosten van toepassing.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met Ad Coppens, advocaat onderneming, via: a.coppens@gca.nl of 0493-331483.