A 24 juni 2014

Problemen met incasseren? Incassokosten vorderen!

Het is voor ondernemers sinds 13 juni eenvoudiger geworden om buitengerechtelijke incassokosten vergoed te krijgen. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad over de zogenaamde ‘veertiendagenbrief’.

Een veertiendagenbrief is de brief die je als een soort waarschuwing stuurt over nog openstaande bedragen die betaald moeten worden. In deze brief kan de ondernemer een termijn van veertien dagen stellen waarbinnen het bedrag moet worden voldaan. Daarnaast vermeld je in deze brief welke gevolgen het heeft wanneer er niet betaald wordt. Deze brief heeft als doel om de consument te beschermen tegen het onverwacht verschuldigd zijn van incassokosten. Wanneer de consument binnen de termijn van veertien dagen het openstaande bedrag betaalt, hoeft hij geen incassokosten te betalen.

Vóór deze uitspraak was de regel dat je als ondernemer pas recht had op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, als er daadwerkelijk incassohandelingen waren verricht. Op 13 juni is hierin verandering gekomen. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat een consument incassokosten verschuldigd is als nog steeds niet is betaald na het verstrijken van de termijn van veertien dagen uit de veertiendagenbrief. Nadere incassohandelingen zijn dus niet meer vereist.

Er is dus eenvoudiger geworden voor de ondernemer om zijn kosten vergoed te krijgen. Zonder tussenkomst van de rechter en het verplicht verrichten van incassohandelingen kan worden overgegaan tot het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten. Wel is het nog steeds van belang dat de veertiendagenbrief wordt verstuurd en dat je hierna veertien dagen wacht. Daarna kun je direct de incassokosten vorderen.

Meer informatie over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Marleen van den Broek, advocaat onderneming viam.vanden.broek@gca.nl of 0493-352070.