Werkwijze 
 

Aanpak van GCA-Incasso: preventief en effectief!
GCA-Incasso heeft - in vergelijking met andere incassospecialisten - een eigen aanpak. Bij GCA-Incasso staat de klantrelatie met de debiteur centraal. Die relatie moet intact blijven. Om die reden sturen wij uw debiteur, indien u een incasso-abonnement heeft, 21 dagen nadat de betalingstermijn van een factuur is verstreken, een klantvriendelijke brief waarin de debiteur wordt gewezen op de onbetaald gelaten factuur. Uw klant krijgt de mogelijkheid om, zonder verdere kosten en rente, alsnog over te gaan tot betaling. De debiteur kan verschillende redenen hebben om niet te betalen. Zijn financiële problemen de reden van niet-betaling, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid van het treffen van een betalingsregeling.

Doordat GCA-Incasso in een vroegtijdig stadium al meekijkt met uw debiteurenbeheer, en niet pas als de vordering al gedurende vele maanden onbetaald wordt gelaten, worden openstaande vorderingen zoveel mogelijk voorkomen. Het terugbrengen van de betalingstermijn begint namelijk bij een actief debiteurenbeheer.

Met de jaarlijkse incassoscan kunt u uw debiteurenbeheer, met ondersteuning van GCA-Incasso, zo effectief mogelijk inrichten. Op deze manier heeft u er zelf alles aan gedaan om een goed dossier op te bouwen. Hier heeft u later weer profijt van.

Mocht de debiteur – ondanks het effectieve interne debiteurenbeheer en het betalingsverzoek van GCA-Incasso – onverhoopt niet overgaan tot betaling, dan is het mogelijk om GCA-Incasso andere stappen te laten ondernemen, zoals het opstarten van een gerechtelijke incassoprocedure, het aanvragen van een faillissement of het leggen van beslag. De ervaring bij de aanpak van GCA-Incasso is echter, dat het tot een dergelijke stap niet snel komt. Door vroegtijdig in contact met de niet-betalende klant te treden wordt de betalingstermijn drastisch teruggebracht, maar wordt bovendien de klantrelatie intact gehouden.

Ook indien u (nog) geen incasso-abonnement heeft, kunt u bij GCA-Incasso terecht. Heeft u al langere tijd problemen om een bepaalde vordering te incasseren, neemt u dan vrijblijvend contact op om te kijken wat de mogelijkheden zijn mbt tot een losse incasso.   

Bij GCA-Incasso heeft u persoonlijk contact met uw incasso-advocaat, Thomas Berkhout. Er wordt snel en open gecommuniceerd. Dit draagt bij aan een snelle afhandeling van uw vorderingen.